Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 273 380 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Wstęp

piątek, 20 kwietnia 2012 21:20

PARK NARODOWY – forma ochrony przyrody występująca w większości państw świata; obszar powołany przez władzę szczebla krajowego celem ochrony występującej tam przyrody ożywionej (rzadziej np. cech krajobrazu, także kulturowego), na którym prawnie ograniczona jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania się itd., jednak obszar przynajmniej w pewnym zakresie jest udostępniony do zwiedzania.


Podziel się
oceń
3
2

komentarze (1) | dodaj komentarz

Park Narodowy Yellowstone

poniedziałek, 23 kwietnia 2012 22:09

 

Kraina słynąca z wprost niewyobrażalnych cudów natury. Jego położenie znajduje się na wyżynie, otoczonej pasmami górskimi w Stanach Zjednoczonych. Park narodowy Yellowstone jest najstarszym i najpiękniejszym parkiem narodowym na świecie. Został utworzony w 1872 r. Powierzchnia zajmuje 8980 km². Na terenie parku znajdują się setki wystrzeliwujących w niebo słynnych gejzerów, gorące źródła, wulkany błotne, fumarole, krystalicznie czyste jeziora i wodospady. Park Narodowy jest rozcięty głębokim wąwozem rzeki Yellowstone. W 1978 Park Yellowstone został wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury i przyrody UNESCO. 2/3 lasów w Yellowstone zajmują lasy iglaste. Gęste dzikie lasy i rozległe prerie to siedziba niedźwiedzi Grizzly, amerykańskiego orła bielika, kojotów, bizonów oraz setek różnych gatunków zwierząt i ptaków.

 


  http://www.interameryka.com/2010/08/wycieczki-do-usa-najpopularniejsze-miejsca/


Podziel się
oceń
0
2

komentarze (0) | dodaj komentarz

Ojcowski Park Narodowy

wtorek, 24 kwietnia 2012 21:15

 

Najmniejszy park narodowy w Polsce położony jest kilka kilometrów od granic administracyjnych Krakowa. Dawniej nazywany „Polską Szwajcarią”. Jego powierzchnia wynosi 1890 ha. Choć miniaturowy - czaruje krajobrazem, którego ikoną jest Maczuga Herkulesa przy zamku w Pieskowej Skale. Utworzony został w 1956. Budowa geologiczna i późniejsze procesy krasowe doprowadziły do powstania licznych jaskiń, które od najdawniejszych czasów zamieszkiwali ludzie.W ojcowskich jaskiniach znajdowano kamienne pięściaki, noże, ostrza z ciosów mamuta, zdobione kości zwierzęce, groty i oszczepy krzemienne. Przyroda zachowała tutaj dużą różnorodność. Do najciekawszych roślin naczyniowych rosnących w Parku należą: piękny storczyk - obuwik, a także chaber miękkowłosy i macierzanka wczesna. Ta ostatnia roślina, pospolitsza na południu Europy, nigdzie w Polsce, poza tym Parkiem, nie rośnie. Ogólną liczbę gatunków zwierząt żyjących w Ojcowskim Parku Narodowym szacuje się na 12 tys. Szczególnie wyróżnia się nietoperze.

 

http://polskajestfajna.wp.pl/gid,11714415,gpage,6,img,11714973,title,Najpiekniejsze-polskie-miejsca,galeria.html


Podziel się
oceń
3
1

komentarze (3) | dodaj komentarz

Słowiński Park Narodowy

sobota, 05 maja 2012 21:36

 

Park został utworzony w 1967 roku. Swoją nazwę zawdzięcza Słowińcom - ludności kaszubskiej która kiedys zamieszkiwała min. teren parku. Park ma pow. 18247 ha. Jego niepowtarzalne wartości przyrodnicze spowodowały, że został zaliczony w 1977 roku przez UNESCO do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery.Charakterystycznymi elementami Parku są przymorskie jeziora, bagna, łąki, torfowiska, nadmorskie bory i lasy, a przede wszystkim wydmowy pas mierzei z ruchomymi wydmami. Słowiński Park Narodowy to gigantyczne skupisko rzadkich gatunków roslin i zwierząt. Wśród roślinności możemy natknąć się na piaskownicę, rosiczkę, wrzos, rukwiel nadmorską. Najważniejszymi zwierzętami Parku są ptaki. Sklasyfikowano tu około 260 gatunków ptactwa.

 

 


http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owi%C5%84ski_Park_Narodowy


Podziel się
oceń
3
1

komentarze (0) | dodaj komentarz

Wielkopolski Park Narodowy

sobota, 05 maja 2012 22:07

 

Park ten utworzony został w 1957 roku, jego obecna powierzchnia wynosi 5194 ha. Położony jest na Nizinie Wielkopolskiej, koło Poznania. Krajobraz Parku ukształtowany został w wyniku działalności lądolodu podczas ostatniego zlodowacenia i charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem rzeźby terenu. Przyroda Parku jest bogata i urozmaicona. Na obszarze Parku dominują zbiorowiska leśne. Najbogatsza jest fauna bezkręgowców, wśród których najliczniej reprezentowane są owady - ponad 3 tys. gatunków.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolski_Park_Narodowy


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Park Narodowy Ujście Warty

sobota, 05 maja 2012 22:35

 

Najmłodszy polski park narodowy, utworzony w 2001 roku w pobliżu ujścia Warty do Odry. Jego powierzchnia zajmuje 8074 ha. Teren jest niemal co roku okresowo zalewany wodami Warty, co stwarza doskonałe warunki do lęgów dla ponad 140 gatunków ptaków. Aż 26 z nich należy do gatunków ginących w skali światowej. Flora parku jest stosunkowo uboga, składa się na nią tylko ok. 500 gatunków roślin.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Narodowy_%E2%80%9EUj%C5%9Bcie_Warty%E2%80%9D


Podziel się
oceń
3
0

komentarze (4) | dodaj komentarz

Babiogórski Park Narodowy

sobota, 12 maja 2012 22:55

 

Park powstał w 1954 roku. Znajduje się on przy granicy ze Słowacją. Na fakt utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego wpłynęło wiele czynników, między innymi klasycznie wykształcony układ pięter roślinnych, zespół roślinności naskalnej i jedyne w Polsce stanowiska roślin: okrzyn jeleni i rogownica alpejska. W 1977 roku objęto Babią Górę w granicach Parku Narodowego statusem Rezerwatu Biosfery i włączono do programu UNESCO-MAB "Człowiek i biosfera". W terenie parku występuje 105 gatunków ptaków (wliczając dzięcioły i puchacze). Ssaki takie jak jelenie, rysie, wilki i niedźwiedzie.

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Babiog%C3%B3rski_Park_Narodowy

 


Podziel się
oceń
2
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Świętokrzyski Park Narodowy

środa, 23 maja 2012 21:31

 

Park położony jest w centralnej części Gór Świętokrzyskich, został utworzony w 1950 r. Obecnie teren Parku zajmuje obszar 7626,45 ha.  95% powierzchni parku zajmują lasy natomiast 23% powierzchni stanowi strefa ochrony ścisłej w której działalność człowieka jest prawnie zabroniona. W parku znajduje się 270-letnia jodła pospolita mierząca 51 m. i uważana jest za najwyższe drzewo w Polsce. Na jego terenie stwierdzono występowanie ponad 4000 gatunków zwierząt.

 

http://www.swietokrzyskipn.org.pl/


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Woliński Park Narodowy

środa, 23 maja 2012 21:50

 

Park położony jest w woj. zachodniopomorskim w środkowo-zachodniej części wyspy Wolin. Powierzchnia Parku wynosi 10 937 ha. Jest pierwszym w Polsce Parkiem morskim, utworzony został w 1960 r. Obejmuje obszar falistej i pagórkowatej wysoczyzny morenowej w środkowej części wyspy Wolin. Najciekawszymi partiami Parku są stare lasy bukowe  z rzadkimi roślinami. Wszystko to, co najcenniejsze, znajduje się wobszarach ochrony ścisłej. W obrębie granic Wolińskiego Parku Narodowego występuje ponad 270 gatunków zwierząt.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Woli%C5%84ski_Park_Narodowy


Podziel się
oceń
1
1

komentarze (1) | dodaj komentarz

Kampinoski Park Narodowy

środa, 23 maja 2012 22:04

Park ten leży w województwie mazowieckim tuż przy północno zachodniej stronie Warszawy. Utworzony został w 1959 r. 21 stycznia 2000 został wpisany na światową listę rezerwatów biosfery UNESCO. Aktualna powierzchnia parku wynosi 38544 ha, w tym 68 ha zajmuje Ośrodek Hodowli Żubrów im. prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach. Ponad 70% powierzchni Parku zajmują lasy. W krajobrazie Parku, niezwykle urozmaiconym, dominują dwa kontrastujące ze sobą elementy - wydmy i bagna.

 

http://www.kampinoski-pn.gov.pl


Podziel się
oceń
2
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Pieniński Park Narodowy

środa, 23 maja 2012 22:26

 

Położenie tego PN znajduje się na południu Polski, na granicy ze Słowacją, w województwie małoposkim. Został utworzony w 1932 r. Jego powierzchnia wynosi 2346 ha. Pieniny zbudowane są z różnego rodzaju wapieni. Skały tutaj mają różne kolory. Spotkać można białe, kremowe, różowe, zielonkawe, niebieskawe, szare i czasem czarne. Roślinność w PPN to przede wszystkim zbiorowiska leśne, stanowiące prawie 71% powierzchni Parku. Fauna PPN to ponad 7300 gatunków zwierząt.

 



Podziel się
oceń
2
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Drawieński Park Narodowy

czwartek, 24 maja 2012 22:16

 

Powstał w 1990 roku. Położony jest w północno-zachodniej Polsce, na Równinie Drawskiej. Jego powierzchnia wynosi 8691 ha. Lasy na terenie Parku zajmują 83% powierzchni. W większości są to lasy bukowe i dębowo-bukowe, a także bory sosnowe. Ponadto 10% powierzchni wodnej Parku zajmują jeziora wraz z rzekami. Teren Drawieńskiego PN i Puszczy Drawskiej to jeden z najciekawszych botanicznie regionów Polski. Odznacza się ogromną różnorodnością gatunków roślin, drzew i krzewów. Najpiękniejsze są zachowane w stanie pierwotnym fragmenty borów sosnowych oraz lasy o drzewostanie bukowym i grabowym. Przy średnim wieku lasów, wynoszącym ok. 120 lat, nierzadkie są okazy drzew 300-450 - letnich. Rzeka Drawa to jeden z najpopularniejszych i najpiękniejszych w Polsce szlaków kajakowych. W młodości pływał nim Karol Wojtyła. To tutaj odprawiał msze, robiąc ołtarz z kajaka i krzyż z wioseł.

 

 

http://www.dpn.pl/park#!prettyPhoto


Podziel się
oceń
2
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Tatrzański Park Narodowy

poniedziałek, 28 maja 2012 23:04

 

Utworzony został w 1954, w województwie małopolskim. Powierzchnia wynosi 21 164 ha. Obejmuje północną część Tatr. Na terenie parku występują tez liczne potoki górskie przekraczające długością nawet 20 kilometrów, oprócz tego podziwiać można przepiękne wodospady czy jeziora. Około 70% powierzchni parku zajmują lasy i zarośla kosodrzewiny, a pozostałe 30% to murawy wysokogórskie, skały i wody. Tatrzański Park Narodowy na południu graniczy z parkiem narodowym Słowacji (TANAP), wspólnie z którym stanowi Międzynarodowy Rezerwat Biosfery (utworzony 1992 przez UNESCO).

 

http://www.myzakopane.pl/index.php/tatrzanski-park-narodowy/


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Narwiański Park Narodowy

wtorek, 29 maja 2012 21:01

 

Park ten został utworzony w 1996 r. Znajduje się w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim. Powierzchnia Parku zajmuje 6 810 ha. 98% jego powierzchni to grunty silnie uwilgotnione, stale lub okresowo podtapiane. Siec koryt Narwi oraz rozlewiska, baseny i bagna utworzone w dolinie rzeki stanowią unikalny obszar zwany niekiedy "Polską Amazonką". Narwiański Park Narodowy jest ostoją ptactwa wodno - błotnego, występuje w nim ok. 203 gatunków. Natomiast liczba gatunków roślin NPN szacowana jest na 500.

 

http://www.kaylon.pl/narwianski-park-narodowy


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Park Narodowy Bory Tucholskie

czwartek, 31 maja 2012 21:54

 

Park ten został utworzony w 1996 r. Jego powierzchnia zajmuje 4789 ha. Mieści się w południowej części województwa pomorskiego. Rzeźba obszaru została ukształtowana w wyniku działalności lądolodu. Szatę roślinną tworzą przede wszystkim zbiorowiska leśne (prawie 80% powierzchni parku) - bory świeże lub bagienne, z dominacją sosny, stanowiące fragment wielkiego kompleksu leśnego Borów Tucholskich. Najciekawsze są liczne, bardzo czyste oczka wodne ze specyficzną roślinnością.

 


Podziel się
oceń
2
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Wigierski Park Narodowy

piątek, 01 czerwca 2012 7:28

 

Jest jednym z największych parków narodowych w Polsce. Został utworzony w 1989 r. Aktualna jego powierzchnia wynosi 14988 ha. Mieści się w województwie podlaskim. Prawie cały obszar Wigierskiego PN leży w środkowej części dorzecza rzeki Czarna Hańcza, dopływu Niemna. Zajmuje faliste i pagórkowate tereny. Przeważającą częśc parku pokrywają lasy. Pozostałością po zlodowaceniach są liczne jeziora o różnym kształcie, powierzchni i głębokości, a znajduje się ich 42.

 

http://www.wsp.krakow.pl/geo/parki/wig_pn.html


Podziel się
oceń
3
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Magurski Park Narodowy

piątek, 01 czerwca 2012 7:32

 

Utworzony został w 1995 r. Park leży na granicy województw małopolskiego i podkarpackiego w samym sercu Beskidu Niskiego. Jest jednym z dwóch parków narodowych na Podkarpaciu. Jego powierzchnia ma 19 962 ha. Charakterystycznym elementem krajobrazu są liczne formy skałkowe ukryte w rozległych kompleksach leśnych, stanowiących część Puszczy Karpackiej.

 

http://www.fotoprzyroda.pl/magurski-park-narodowy-vt2026.htm


Podziel się
oceń
3
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Park Narodowy Gór Stołowych

piątek, 01 czerwca 2012 7:48

 

Został utworzony w 1993 r. Obejmuje południowo-wschodnią część Gór Stołowych oraz Wzgórz Lewińskich. Zajmuje powierzchnię 6280 ha. Osobliwością parku są formy skalne o fantastycznych kształtach - w postaci grzybów skalnych, wież, maczug, kolumn, skalnych labiryntów. Lasy zajmują tu około 91 % powierzchni. Obecnie park sąsiaduje ze znajdującym się po stronie czeskiej parkiem krajobrazowym "Broumovsko".

 



Podziel się
oceń
3
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Biebrzański Park Narodowy

piątek, 01 czerwca 2012 8:12

 

Został utworzony w 1993. Jest to największy park w Polsce o powierzchni 59 223 ha. Położony na terenach Kotliny Biebrzańskiej w województwie podlaskim. Dolina Biebrzy jest bardzo ważnym miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku dla ptactwa wodno-błotnego, toteż w roku 1995 została wpisana na listę siedlisk konwencji RAMSARowskiej tj. obszarów mokradłowych o międzynarodowym znaczeniu, zwłaszcza jako środowiska życia ptactwa wodno-błotnego. Szata roślinna odznacza się ogromną różnorodnością, wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków. 

 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Rozlewiska.jpg&filetimestamp=20080307195343


Podziel się
oceń
2
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Karkonoski Park Narodowy

sobota, 02 czerwca 2012 17:27

 

Utworzony został w 1959 r. Obecna powierzchnia parku wynosi 5580 ha. Leży w województwie dolnośląskim. Charakteryzuje się bogatą i urozmaiconą rzeźbą - grupy skał o fantastycznych kształtach, rumowiska skalne, gołoborza, cyrki polodowcowe i jeziora górskie, liczne źródła i potoki. W Parku występuje ponad tysiąc gatunków roślin oraz wiele gatunków zwierząt leśnych. W 1993 roku utworzono po polskiej i czeskiej stronie Karkonoszy Bilateralny Rezerwat Biosfery pod patronatem UNESCO.

 

http://www.kpnmab.pl/pl/kpn,82


Podziel się
oceń
3
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Poleski Park Narodowy

sobota, 09 czerwca 2012 18:33

 

Park ten położony jest w województwie lubelskim, w zachodniej części Polesia. Obecnie PPN zajmuje obszar niemal 10 tys. hektarów. Obejmuje liczne bagna, torfowiska i jeziora krasowe oraz naturalne kompleksy leśne z bogactwem flory i fauny, znajdujące się na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej. Park wchodzi w skład Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie". Jest także chroniony przez konwencję ramsarską jako ważny obszar podmokły. Roślinność parku jest bardzo bogata. Obfituje w rośliny typowe dla terenów podmokłych i bagiennych. Fauna Poleskiego Parku Narodowego obejmuje wiele rzadkich gatunków zwierząt. Liczy ona razem około 290 gatunków. Jej różnorodność wynika z ilości i różnorodności siedlisk występujących w parku. Wiele zwierząt należy do gatunków chronionych.

 

http://www.poland.gov.pl/Poleski,Park,Narodowy,7813.html

 



Podziel się
oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Bieszczadzki Park Narodowy

sobota, 09 czerwca 2012 20:06

 

Utworzony został w 1973 r. Jego położenie znajduje się w województwie podkarpackim. Uzyskał powierzchnię 29202 ha. Przez co jest największym górskim parkiem narodowym w Polsce, a trzecim co do wielkości w kraju. Jest jednym z nielicznych w Europie obszarów górskich, o dobrze zachowanej rodzimej florze i faunie. Lasy zajmujące około 80% powierzchni, odznaczają się wysokim stopniem naturalności. W 1992 stał się częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie". Natomiast w 1998r. Park został wyróżniony Dyplomem Europejskim przyznanym przez Radę Europy w uznaniu za ochronę wyjątkowo cennych zasobów przyrodniczych. BPN jako jeden z nielicznych w Polsce i Europie chroni ostoje rzadkich zwierząt drapieżnych i dużych ssaków roślinożernych.

 

http://www.polskawakacyjna.pl/bieszczadzki_park_narodowy.html

 



Podziel się
oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Gorczański Park Narodowy

sobota, 09 czerwca 2012 22:38

 

Został utworzony w 1981 r. Obejmuje centralne i północno-wschodnie pasmo Gorców. Powierzchnia wynosi 5945 h. W 95 % park pokryty jest obszarami zalesionymi. Na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego znajdują się najlepiej zachowane drzewostany, mające miejscami charakter pierwotnej puszczy. Bogata i różnorodna szata roślinna.

 

http://jestemnaptak.pl/artykul/parki-narodowe-rezerwaty/gorczanski-park-narodowy/


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Białowieski Park Narodowy

niedziela, 10 czerwca 2012 18:24

 

Park ten leży we wschodniej części Polski w centralnej części Puszczy Białowieskiej w województwie podlaskim. Został utworzony w 1932r. Jest to najstarszy Park Narodowy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie. Jego powierzchnia wynosi 10 502 h. W 1977 r. BPN uzyskał status Światowego Rezerwatu Biosfery a w 1979 r. jako jedyny obiekt przyrodniczy w Polsce wpisany został na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości – UNESCO. Natomiast w 1997 r. Park jako pierwszy w Polsce został wyróżniony Dyplomem Europy . Ze względu na bogactwo lasów obszar parku jak i całej puszczy nazywany jest „zielonymi płucami Europy”. Puszcza Białowieska jest najlepiej zachowanym lasem naturalnym na Niżu Europejskim. Ponad 2/3 powierzchni parku zajmują lasy liściaste.

 

http://www.om.zpfp.pl/om/galeria/016/content/Czosnek_nied_wiedzi_Allium_ursinum_Bia_owieski_Park_Narodowy_large.html


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Roztoczański Park Narodowy

poniedziałek, 11 czerwca 2012 15:16

 

RPN leży w środkowo-wschodniej części kraju, w województwie lubelskim. Obejmuje najcenniejsze przyrodnicze obszary Roztocza. Utworzony został w 1974 r. Aktualna jego powierzchni wynosi 8483 ha, w tym lasy zajmują ok. 95,5% czyli ma typowo leśny charakter. W parku występuje pomad 400 drzew pomnikowych, tutejsze jodły osiągają wysokość do 50 metrów. Obejmuje zalesione pasma niewysokich wzgórz, zbudowanych głównie ze skał wapiennych i kredowych w zachodniej części Roztocza Środkowego.

 

http://www.solidarnosc.umk.pl/archiwum/zamosc07/iw2007_0213roztocze20061.jpg

 


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Planowany: Jurajski Park Narodowy

wtorek, 12 czerwca 2012 18:02

Projektowany park narodowy w Polsce, w województwie śląskim, mający obejmować obszar pomiędzy Zawierciem a Częstochową, stanowiący część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jurajski Park Narodowy miałby być dwudziestym czwartym parkiem narodowym w Polsce, o jednej z najmniejszych powierzchni. Pierwsze plany powstania parku sięgają lat siedemdziesiątych a pomysł narodził się wśród botaników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Częstochowie, w 1995 roku przedstawiono dokumentację związaną z projektem utworzenia JPN.

 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Poland_Zbor%C3%B3w_reserve.jpg&filetimestamp=20050910220046


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Planowany: Turnicki Park Narodowy

wtorek, 12 czerwca 2012 18:19

Turnicki Park Narodowy o powierzchni 19 tysięcy hektarów miałby powstać na terenie gmin Bircza i Fredropol w województwie podkarpackim. Proponowane granice Parku rozciągać się miały od granicy państwowej z Ukrainą koło Kalwarii Pacławskiej do granicy państwowej z Ukrainą na północ od Krościenka. Najważniejszym argumentem przemawiającym za utworzeniem tam PN jest fakt, że jest to obszar o ogromnym zróżnicowaniu zarówno w faunie jak i florze. Obszar ten ulega stopniowej degradacji i tylko utworzenie tam parku narodowego i rezerwatu zapobiegnie końcowej degradacji tego obszaru.

 


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Planowany: Mazurski Park Narodowy

wtorek, 12 czerwca 2012 18:27

Mazurski PN ma objąć od 15 do 20 tys. hektarów w samym sercu Mazur, w okolicy jeziora Śniardwy. Będzie jednym z najbogatszych w ptactwo terenów chronionych w Europie. Największą powierzchnię w tym parku zajmowały by woda a następnie lasy i bagna. Skarb Państwa jest właścicielem ponad 90% terenów, na których miałby powstać ten park.

 

http://www.ro.com.pl/aktualnosci/tresc/2380/Mazurski_Park_Narodowy_w_sferze_marzen/



Podziel się
oceń
2
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Park Narodowy Słowacki Raj

środa, 13 czerwca 2012 17:56

P ark ten znajduje się we wschodniej części Słowacji. Jego powierzchnia wynosi blisko 20 tys ha. Około 90% powierzchni jest porośnięte poprzez lasy. Na jego terenie wydzielono 11 narodowych rezerwatów przyrody i 8 rezerwatów przyrody. Występuje tu około 200 gatunków zwierząt i sporo chronionych roślin. Na terenie Parku prawie 200 jaskiń (oczywiście zdecydowana większość nie udostępniona zwiedzającym). Od 1964 r. znaczną część Słowackiego Raju objęto ochroną jako Obszar Chronionego Krajobrazu Słowacki Raj. Był to pierwszy obiekt objęty tą formą ochrony, powołany w ówczesnej Czechosłowacji.  W 1988 r. podniesiono rangę ochrony, tworząc Park Narodowy Słowacki Raj.

 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Slovensky_raj-Stratenska_pila.jpg&filetimestamp=20050622201329


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Park Narodowy Gór Bukowych

środa, 13 czerwca 2012 18:05

Znajduje się w północnych Węgrzech, utworzony został w 1976 roku na terenie Gór Bukowych.W parku występują zróżnicowane zjawiska krasowe, liczne jaskinie oraz naturalne źródła.Teren parku porastają lasy bukowe (w wyższych partiach) oraz dąbrowy (zwłaszcza od strony południowej). Fauna parku należy do najbogatszych na Węgrzech. Flora charakteryzuje się występowaniem wielu gatunków storczykowatych. W najniższych położeniach lasy zostały zastąpione przez uprawy, głównie przez sady owocowe.

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Lilla_fromszeleta1.jpg


Podziel się
oceń
2
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Park Narodowy Gran Paradiso

środa, 13 czerwca 2012 20:50

Położony jest wśród pasm górskich północno-zachodnich Włoch. Jego widowiskową scenerię tworzą góry, lodowce oraz lasy. 10% terenu pokrywają góry, 16.5% zajmują uprawy i pastwiska, 24% to nieużytki, a 40% sklasyfikowano jako jałowe. 9.5% powierzchni zajmuje 57 lodowców. Od zachodu park graniczy z francuskim parkiem narodowym Vanoise. Oba parki razem stanowią największy obszar chroniony w Europie Zachodniej.

 

http://www.klub.senior.pl/podroze-turystyka/t-magiczna-wenecja...-oraz-inne-miasta-wloskie-page108-7371.html


Podziel się
oceń
2
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Żmudzki Park Narodowy

środa, 13 czerwca 2012 21:10

 

 

Leży na Żmudzi, w północno-zachodnim krańcu Litwy. Utworzony został w 1991 r. Jego powierzchnia obejmuje 21720 ha. Malowniczy krajobraz tworzą wzgórza porośnięte lasami. ŻPN w swym sercu kryje urocze jezioro Płotele. To jedno z największych jezior na Litwie, ma siedem wysp i liczne zatoki. Należy zaznaczyć, że około 10% obszaru parku nie jest udostępnione do zwiedzania – to rezerwaty ścisłe Plokštinė i Rukundžiai. Na jego terenie znajduje się 12 pomników przyrody – drzew, źródeł, półwyspów i wysepek, jednak nie do wszystkich dostęp jest łatwy.

 

http://www.piotbula.republika.pl/fotos/baltyk/bal4.jpg


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (2) | dodaj komentarz

Park Narodowy Czeska Szwajcaria

czwartek, 14 czerwca 2012 15:03

Park ten położony jest w północno- zachodnich Czechach przy granicy z Niemcami. Powstał w 2000 r. Rozciąga się na obszarze 79 km2. Został utworzony ze względu na unikalne piaskowce, erozyjne rzeźby - „skalne miasto” oraz związane z nią okazałe flory i fauny. Cały teren PNCS, pod względem zajmowanego obszaru oraz minimalnego zaludnienia, jest unikalnym regionem na skalę Europejską. Najsłynniejszym obiektem parku jest brama skalna w piaskowcu – Brama Pravčická. Jest to największa w Europie piaskowcowa brama skalna. 

 

http://www.flickr.com/photos/52231159@N06/4830612908/

 


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Park Narodowy Szumawa

czwartek, 14 czerwca 2012 15:11

Położony jest w paśmie górskim Szumawa, przy granicy z Niemcami i Austrią, w południowozachodniej części Czech. Utworzony został w 1991 r. Obszar parku to 68 520 ha, którego cechuje interesująca rzeźba terenu z wzniesieniami i pagórkami, liczne pozostałości polodowcowe oraz torfowiska o bogatej faunie i florze. Park obejmuje najcenniejsze obszary Szumawy oraz zawiera się na terenie rezerwatu krajobrazowego. Stanowi jeden z największych obszarów zalesionych w Europie Środkowej.

 

http://www.pomyslydlaturysty.pl/pl/activity/spedzcie-noc-w-sercu-parku-narodowego-szumawa_2658


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Naroczański Park Narodowy

czwartek, 14 czerwca 2012 21:07

W 1999 r. wokół największego jeziora Białorusi (79km2)- kształtem przypomina ludzkie serce, utworzono Naroczański Park Narodowy. Przed II wojną światową było największym jeziorem w Polsce, zwano je "kresowym morzem"; miało rozległe plaże z żółtym, drobnym piaskiem i czystą wodę podczas silnego wiatru tworzyły się i wysokie fale. Jego powierzchnia wynosi 94 tys. ha. Obejmujący także sąsiednie jeziora: Świr, Batoryn, Miastro, Miadzioł Szwakszta i Wiszniewskie oraz znajdujące się między nimi lasy.

 

http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl&sa=N&biw=1600&bih=771&tbm=isch&


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Park Narodowy Wysokie Taury

czwartek, 14 czerwca 2012 21:53

Położenie tego parku znajduje się w Austrii, obejmuje większą część grupy górskiej Wysokie Taury. Powołany został w 1981 r. Jego powierzchnia zajmuje ponad 1800 km2. Jest najstarszym i największym parkiem narodowym w całej Austrii, a jednocześnie ma największy obszar chroniony w całych Alpach.

 

http://pl.123rf.com/photo_5051967_grossglockner-park-narodowy-wysokie-taury-austria.html


Podziel się
oceń
1
1

komentarze (0) | dodaj komentarz

Park Narodowy Pirenejów

czwartek, 14 czerwca 2012 22:05

Znajduje się w południowej Francji, w Pirenejach, przy granicy z Hiszpanią. Został założony w 1967 roku. Powierzchnia 477 km2. Zajmuje górzysty region. Krajobraz parku tworzą skaliste szczyty i strome stoki, rozcięte siecią głębokich dolin. Występują tu liczne jeziorka i wodospady. Swoje miejsce znajdują również lasy jodłowo – bukowe, na przemian z lasami iglastymi z sosną i drzewiastą kosodrzewiną oraz zbiorowiskami łąk alpejskich.

 

http://24tp.pl/www/grafika/pl/wydarzenia/1306/mb.jpg


Podziel się
oceń
2
1

komentarze (1) | dodaj komentarz

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry

czwartek, 14 czerwca 2012 22:16

Utworzony zostal w 1995 r. Obejmuje swymi granicami obszar 10 418 ha na lewym brzegu Odry i stanowi część polsko-niemieckiego zespołu obszarów chronionych, obejmującego po polskiej stronie Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry i Cedyński Park Krajobrazowy. Obszar parku chroni dno doliny Odry wraz z jej starorzeczami i kompleksami szuwarów, łąk zalewowych i lasów łęgowych. Zbocza doliny Odry porastają lasy mieszane. Zróżnicowanie siedlisk jest znaczne i warunkuje występowanie ogromnej różnorodności gatunkowej flory i fauny, zwłaszcza ptaków.

 

http://kropla.eko.org.pl/27/odra.html


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Park Narodowy Kemeri

czwartek, 14 czerwca 2012 22:58

Park znajduje się w centralnej części Łotwy w pobliżu miejscowości Jūrmala, jego obszar wynosi 38 165 ha . 57% terenu parku zajmują lasy, 24% bagna. Park narodowy słynie także z wód mineralnych, wykorzystywanych w pobliskich uzdrowiskach. Unikalnym miastem jest Ķemeru Lielais Tīrelis (Wielkie Bagno w Kemeri ). W tej miejscowości znajduje się wielka ilość substancji mineralnej i dolomitu. Tylko na Wielkim Bagnie jest roślina sfagni, której poziom wilgotności może przekraczać jej własną wagę 20-25 razy.

 

http://www.ireta.lv/p/informacja-dla-podroznych.html


Podziel się
oceń
0
1

komentarze (2) | dodaj komentarz

Park Narodowy Sewennów

czwartek, 14 czerwca 2012 23:15

Jeden z najbardziej znanych francuskich parków narodowych. Znajduje się w masywie Sewennów. Istnieje od 1970 roku i ma powierzchnię 910 km2. Jest miejscem ochrony wielu gatunków zwierząt. Ciekawym obiektem w Parku jest Mont Lozère - góra osiągająca wysokość 1699 metrów. Jest ona bardzo często odwiedzana przez turystów, ze względu na malowniczą okolicę. Ciekawym miejscem są w tym PN również Doliny Seweńskie, gdzie rosną słodkie kasztany. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Gorges_Du_Tarn%2C_Cevennes_National_Park%2C_France.jpg


Podziel się
oceń
0
2

komentarze (5) | dodaj komentarz

Licznik odwiedzin:  9 577  

Kalendarz

« listopad »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

O mnie

Uczennica ostatniej klasy krakowskiego gimnazjum, prowadząca tego blooga na potrzeby projektu edukacyjnego.

O moim bloogu

Informacje na temat Parków narodowych w Polsce i Europie.

Głosuj na bloog






zobacz wyniki

Statystyki

Odwiedziny: 9577
Wpisy
  • liczba: 40
  • komentarze: 27
Bloog istnieje od: 2043 dni

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Pytamy.pl

Pytamy.pl